Zanurkuj razem z nami w głębinach marketingu

Zobacz naszą redakcję

Jaka firma instaluje nowoczesne, przemysłowe filtry powietrza?

Damian Mazur 2022-07-27 0 komentarzy
Jaka firma instaluje nowoczesne, przemysłowe filtry powietrza?

We wszystkich gałęziach przemysłu, w których powstają gazy zanieczyszczone różnymi pyłami, konieczne jest zastosowanie specjalistycznych systemów odpylania i filtracji gazów. Dotyczy to nie tylko zakładów, w których spala się duże ilości paliw, czyli w energetyce lub hutnictwie, ale też w fabrykach zajmujących się przerobem kruszyw, mieleniem, obróbką drewna itp.

Od wielu lat działa na rynku krajowym i zagranicznym firma Instal-Filter. Jest to przedsiębiorstwo dysponujące nowoczesnymi technologiami i doskonale wyposażoną bazą techniczną, które oferuje odbiorcom z każdej dziedziny gospodarki wysokiej jakości przemysłowe filtry powietrza. Ich działanie opiera się na oddzieleniu cząsteczek stałych ze strugi zanieczyszczonego powietrza.

W większości jest to kilkustopniowa filtracja. Na początku powietrze poddawane jest wstępnej filtracji mechanicznej, aby pozbyć się dużych cząstek stałych, ściernych lub żarzących się. W kolejnym etapie oczyszcza się gaz z mniejszych cząstek, np. za pomocą włóknin filtracyjnych, a czyste powietrze oddawane jest do atmosfery. Pyły zatrzymane przez filtry tkaninowe spadają do leja zasypowego, skąd są zabierane przez specjalne urządzenia odbiorcze. 

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są filtry workowe, poziome lub pionowe cechujące się:

  • wysoką skutecznością,
  • niskim kosztem instalacji i eksploatacji,
  • możliwością zastosowania we wszystkich branżach przemysłu,
  • możliwością odpylania gazów zimnych i gorących.

Możliwe jest wykonanie tych filtrów w wersji ATEX do usuwania pyłów z wybuchowych mieszanin pyłowo-powietrznych. Zastosowane w nich worki wykonane są z różnych tkanin, od najprostszych poliestrowych, po specjalistyczne z włóknin szklanych z membranami teflonowymi.

Zostaw komentarz pod artykułem